راه روشن فردا مديريت کتاب منابع آزمون  پاور پوينت  دروس ترم 


                                         باسمه تعالي

                                       با لطف خداوند  متعال 

                                     سايت  علمي،  آموزشي،  پژوهشي و  مشاوره اي  

                                  راه روشن فردا 

در حوزه مديريت

با هدف طرح و ارائه مهمترين موضوعات مورد نياز دانشجويان عزيز و پژوهشگران محترم افتتاح  گردید

شما در اين سايت مي توانيد از جديدترين مقالات، کتاب ها،پاورپوينت ها ،عناوين درسي

و ساير اطلاعات مفيد ديگر اطلاع حاصل کنيد.

بهدليل حجم اطلاعاتی که در سايت قرار مي گيرد شما لينک هاي مختلفي در صفحه مشاهده مي کنيد.

توصيه مي شود مطالب زير مجموعه لينک ها را به دقت مطالعه نماييد ممکن است مطلب شما درآنجا باشد.

Modiriat.Persiangig.com

اطلاعيه دانشجویان عزیز ، به جمع نمره ها و آخرین توصیه ها قبل از شرکت در امتحانات پایان ترم توجه نمائید   (لطفابه زیر مجموعه لینک دروس ترم مراجعه شود)

Leading Cloud Surveillance, Recording and Storage service; IP camera live viewing

Leading Enterprise Cloud IT Service; cloud file server, FTP Hosting, Online Storage, Backup and Sharing

Powered by FirstCloudIT.com, a division of DriveHQ, the leading Cloud IT and Cloud Surveillance Service provider since 2003.